Chào tháng 10
Cầu Long Biên
Slide 3
Hà Nội

Phần mềm lập trình Vi điều khiển Keil C 8051

Phần mềm Lập trình cho họ Vi điều khiển 8051 sử dụng ngôn ngữ C

1-  Bước 1 :  Chuẩn bị

- Khởi động Kiel C (MCS-51)

Sau khi bạn cài đặt xong thì sẽ có đường dẫn như sau:

Và trên Destop sẽ có Icon của Keil C 

2-  Bước 2: Tạo dự án mới

Tiếp theo bạn nhấn nút Project rồi chọn New Project…

Trong ỗ đĩa D mình đã tạo sẵn Folder tên “Bai tap” dùng để lưu dự án C trong đó. Sau

khi chọn New Project… thì cửa sổ Create New Project xuất hiện. Bạn hãy nhập tên dự án.

Mình chọn tên dự án là “Nháy Led” rồi nhấn nút Save

Sau đó cửa sổ Select Device for Target hiện ra. Bạn hãy chọn “Data base” là “Atmel”

rồi tìm họ IC “AT89C51” rồi nhấn vào nút OK

Máy tính sẽ hỏi bạn có muốn copy đoạn mã khởi động không thì nhấn YES 

4-  Bước 4: Tạo file soạn thảo lập trình

Tiếp theo bạn nhấn vô File chọn New để mở cửa sổ soạn thảo lập trình. Sau khi chọn

thì sẽ thấy xuất hiện cửa sổ Text1 như hình dưới đây

Sau đó bạn vô menu File chọn Save As thì thấy cửa Save As hiện ra. Bạn hãy đặt tên

cho file lập trình( nhớ đặt là *.C ). Ở đây mình đặt là “Nhay led.C” rồi chọn Save

Tiếp theo trong cửa sổ Project Workspace thì bạn nhấp đúp chuột vào “Target 1” rồi

nhấp chuột fải vào “Source Group 1” chọn Add Files to Group ‘Source Group 1’

Trong cửa sổ Pop up hiện ra sau đó thì bạn chọn tên file lập trình đã lưu khi nãy là

“Nhay Led.C” rồi nhấn nút Add

Lúc này cửa sổ Project Workspace đã có thêm thư mục con xuất hiện là “Nhay Led.C”.

Bây giờ ta có thể nhấp đúp chuột vào file Nhay Led.C để bắt đầu lập trình

Link tải về

 

<iframe width="350" height="250" src="https://lap.lazada.com/banner/dynamic.php?banner_id=5a051279394ed&theme=1&p=1" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

Hướng dẫn mô phỏng Vi điều khiển họ 8051 bằng phần mềm Proteus

Hướng dẫn mô phỏng Vi điều khiển họ 8051 bằng phần mềm Proteus

: 01/01/1970
Phần mềm Proteus là một phần mềm rất mạnh và được sử dụng phổ biến ở Việt Nam để mô phỏng mạch điện tử, trong đó có mạch vi điều khiển. Read More
Điều khiển LED 7 thanh phần 2: Phương pháp Quét LED

Điều khiển LED 7 thanh phần 2: Phương pháp Quét LED

: 01/01/1970
Phương pháp Quét LED tối ưu hóa việc hiển thị LED 7 thanh Read More
Điều khiển LED 7 thanh phần 3: Điều khiển hiện thị số bất kỳ

Điều khiển LED 7 thanh phần 3: Điều khiển hiện thị số bất kỳ

: 01/01/1970
Điều khiển hiển thị số bất kỳ lên LED 7 thanh Read More
Điều khiển LED 7 thanh phần 4: Hiển thị từ 0 đến 9999

Điều khiển LED 7 thanh phần 4: Hiển thị từ 0 đến 9999

: 01/01/1970
Điều khiển LED 7 thanh phần 4: Điều khiển hiển thị từ 0 đến 9999 Read More